P

  • P

PLATON [Atenas, Grezia, 427K.a.-347 K.a.] Biografia

Eutifron, Eutidemo eta Gorgias. (399-388 K.a.) Iturria: Klasikoak. Eutifron, Sokratesen epaiketari buruz hitz egiten duen obretariko bat da. Eutidemo metodo sofistari buruzko dialogo bat da. Eta azkenik, Gorgias, erretorikari buruzko dialogoa da.

POPPER, Karl [Vienna, Austria, 1902-1994] Bibliografia

The open society and its enemies (1945) Hemen, 23tik 25arteko kapituluak aurkituko ditugu ingelesez. Bertan, epistemologiaz, erlatibismoaz, dogmatismoaz, historizismoaz eta abarrez dihardu. Epistemologikoki, arrazionalismo fundamentatuz gero dogmatismoan erortzen dela defendatuko du. Erlatibismoa epistenologikoki koherentea bada ere, berak arraziomenaren aldeko hautua egiten du, baina oinarrian fedea duela azaltzen du, dogmatismoan ez erortzeko. 25. kapituluan historizismoa kritikatuko du gogor.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z