Zero Dark Thirty: Hollywooden oparia botere amerikarrari

By • Jan 27th, 2013 • Category: Liburu Kritikak

Askok nabarmendu dute Kathryn Bigelow-en filmeak tortura babesten duela. Baina zergatik orain halako filmerik?

Slavoj Žižek :  The Guardian, Ostirala, Urtarrilak 25, 2013

zdtHona hemen  LA Times-en idatzitako gutun batean Kathryn Bigelow zinemagileak nola justifikatu zuen gobernuko agenteek Osama bin Laden harrapatu eta erahiltze aldera erabili zituzten tortura metodoen erakustea, Zero Dark Thirty filmean.

“Artegintzan lan egiten dugunok ondo asko dakigu erakustea ez dela babestea. Hori hala balitz ez legoke artistarik praktika inhumanoak irudikatzeko, ez idazlerik haiei buruz idazteko, edo zinemagilerik gure garaiko gai arantzatsuez aritzeko. “

Baina horrela ote benetan? Ez dago zertan moralista izan beharrik, ezta inozoa ere eraso terroristen aurka borrokatzeko betebeharrez, ondorioz pentsatzeko gizaki bat torturatzea  sakon-sakonean dela zerbait hauslea; hainbat non hura modu neutralean erakustea – hau da, torturaren dimentsio hauslea neutralizatzea- tortura bera babesteko beste modu bat dela.

Bestela irudikatu ezazue dokumental bat non Holokaustoa modu lasai eta desinteresatu batean erakusten zaigun soilik operazio industrial-logistiko handi bat balitz bezala, arazo teknikoez bakarrik aritzen dena (garraioa, gorputzen desagertzea, gaseatu behar diren presoen izuikara saihestea). Horrelako filme batek gaiarekiko lilura zeharo inmorala gorpuztuko luke; edo bestela tankeraren beraren neutraltasuna obszenoan babestuko zen ikuslegoan  gogogabetasuna eta horrorea sortzeko. Eta non dago Bigelow hemen?

Zalantza izpirik gabe torturaren  normalizazioaren alde dago. Mayak, filmearen heroinak, lehen aldiz waterboarding delakoaren  lekuko denean, apur bat harritu egiten da, baina azkar asko ikasten du soinua; eta geroago modu zeharo hotzean txantaiatzen du goi-mailako arabiar preso bat: “gurekin hitz egiten ez baduzu, Israelera entregatuko zaitugu”. Bestalde, Bin Ladenen jarraiketa fanatikoa bera lagungarri da barnean sortzen zaizkion ohiko kezka moralak neutralizatzeko. Lankidea, gainera, CIAko agente gazte eta bizarduna, askoz ere zoritxarkoiagoa da, behin biktima  hautsia dagoenean  torturatik adiskidetasunera berritsuki mugitzeko gauza delarik  (zigarroak piztuz, txisteak partekatuz). Bada geroago beste zerbait guztiz kezkagarria dena ere, bakeroz jantzitako torturatzaile izatetik Washingtonen burokrata gorbataduna izatera pasatzen denean. Izan ere hori baita normalizazioa modu garbi eta erangingarrienean erakutsia – gaizkiegona berez etikari buruz bainoago  sentsibilitate minduarekin zer ikusi gehiago duelarik, baina badakigu (bete)beharra (bete)beharra da. Torturaren koste humano (nagusi)a dela eta, hortaz, torturatzailea  sentsibilitate mindu honetaz jakinaren gainean egoteak du segurtatzen filmea   eskuinmuturreko propaganda merkea ez izatea: erakusten den konplexutasun psikologikoak liberalen filmea gozatzeko ahalbidea irekitzen baitu errudun sentimendurik gabe. Baina horregatik, hain zuzn ere, da Zero Dark Thirty askoz ere okerragoa 24 baino, non gutxienez, Jack Bauer barrutik apurtzen baita telesailaren amaieran.

Waterboarding delakoa tortura den ala ez eztabaidatzea zentzugabekeriatzat baztertu behar da: zergatik du bestela ustezko terrorista gogorrenak hitzegiten ezbada waterboarding  horrek sortzen duen mina eta heriotzaren beldurraren eraginez? “Tortura” hitza “Galdeketa Teknika Hobetuak” hitzekin ordezkatzea, bestalde, politikoki korrektoaren logikaren luzapena  da: Estatuak praktikatzen duen biolentzia basatia publikoki onargarria bihurtzen da hizkuntza aldatzen denean.

Filmaren defentsa obszenoena  ematen da, bestalde, Bigelowek moralismo merkea gaitzesten duela aldarrikatzen duenean; are terrorismoaren aurkako borrokaren errealitatea lauki aurkeztuz  pentsatzera behartzen gaituen galdera zailak jasotzen dituela  (gero, kritikari batzuek ere gehitzen dute zinemagileak cliché femeninoak “deseraiki” egiten dituela – Mayak ez baitu sentimenik erakusten eta, gizonak bezalaxe, gogorra baita eta bere lanera dadikatua baitago soilik). Baina arazoa zera da: torturarekin inork ez luke “pentsatu” beharrik. Hemen bortxakerekin paralelismoa inposatzen da: zer gertatuko litzateke filme batek bortxaketa basati bat modu neutral berdinean erakutsiko balu moralismo merkea saihestu behar dela argudiatuz, eta bortxaketaz bere konplexutasun osoan pentsatzen hasteko ordua dela baieztatuz? Horrelakoekin zerbait oso oker dagoela aterako zitzaidan erraietatik, gizarte batean bizi nahi dudala, non  bortxaketa onartezina den, besterik gabe, edonork alde argudiatuko balu arlote eszentrikoa balitz bezala baztertuz, eta ez gizarte batean non bortxaketaren aurka  argudiatu behar dudan. Torturarekin gauza bera da: aurrerapen etikoaren seinalea normalitortura  “dogmatikoki” higuinkorra balitz bezala ukatzea litzateke, argudioen inolako beharrik gabe.

Baina zer orduan argudio “errealista”rekin, alegia tortura beti egon dela, eta, beraz, ez ote den hobe gutxienez eztabaida horri buruz publikoki hitzegitea? Eta zehazki hori da, izan, arazoa. Tortura betidanik egon bada, zergatik daude boteredunak horretaz hitzegiten gaur egun? Erantzun bat besterik ez dago: tortura normalizatzeko, gure standard etikoak jeisteko.

Torturak biziak salbatzen dituela? Agian, baina ziur da arimak galtzen dituela era berean, eta tortura justifikazio obszenoena da erreklamatzea benetako heroia prest dagoela bere arimari uko egitera herrikideen bizitza salbatzeko. Torturaren normalizazioa Zero Dark Thirty filmean pixkanaka-pixkanaka hurbilago dugun hutsune moralaren seinale da. Honi buruz edozein zalantza baduzue, saiatu irudikatzen Hollywoodeko filme nagusiren bat  antzeko modu batez  tortura erakutsiz, duela 20 urte. Pentsaezina da.

***

Zizek Zero Dark Thirty, tortura, demokrazia eta abarri buruz hitzegiten entzuteko —> 

https://www.youtube.com/watch?v=TGKQqn0orHw 

 

 

 

3 Responses »

 1. Jatorrizkoa Ingelesez:

  Zero Dark Thirty: Hollywood’s gift to American power

  Many have pointed out that Kathryn Bigelow’s film endorses torture. But why has such a film been made now?

  Slavoj Žižek The Guardian, Friday 25 January 2013 16.00 GMT

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jan/25/zero-dark-thirty-normalises-torture-unjustifiable

  Here is how, in a letter to the LA Times, Kathryn Bigelow justified Zero Dark Thirty’s depicting of the torture methods used by government agents to catch and kill Osama bin Laden:

  “Those of us who work in the arts know that depiction is not endorsement. If it was, no artist would be able to paint inhumane practices, no author could write about them, and no filmmaker could delve into the thorny subjects of our time.”

  Really? One doesn’t need to be a moralist, or naive about the urgencies of fighting terrorist attacks, to think that torturing a human being is in itself something so profoundly shattering that to depict it neutrally – ie to neutralise this shattering dimension – is already a kind of endorsement.
  Imagine a documentary that depicted the Holocaust in a cool, disinterested way as a big industrial-logistic operation, focusing on the technical problems involved (transport, disposal of the bodies, preventing panic among the prisoners to be gassed). Such a film would either embody a deeply immoral fascination with its topic, or it would count on the obscene neutrality of its style to engender dismay and horror in spectators. Where is Bigelow here?

  Without a shadow of a doubt, she is on the side of the normalisation of torture. When Maya, the film’s heroine, first witnesses waterboarding, she is a little shocked, but she quickly learns the ropes; later in the film she coldly blackmails a high-level Arab prisoner with, “If you don’t talk to us, we will deliver you to Israel”. Her fanatical pursuit of Bin Laden helps to neutralise ordinary moral qualms. Much more ominous is her partner, a young, bearded CIA agent who masters perfectly the art of passing glibly from torture to friendliness once the victim is broken (lighting his cigarette and sharing jokes). There is something deeply disturbing in how, later, he changes from a torturer in jeans to a well-dressed Washington bureaucrat. This is normalisation at its purest and most efficient – there is a little unease, more about the hurt sensitivity than about ethics, but the job has to be done. This awareness of the torturer’s hurt sensitivity as the (main) human cost of torture ensures that the film is not cheap rightwing propaganda: the psychological complexity is depicted so that liberals can enjoy the film without feeling guilty. This is why Zero Dark Thirty is much worse than 24, where at least Jack Bauer breaks down at the series finale.

  The debate about whether waterboarding is torture or not should be dropped as an obvious nonsense: why, if not by causing pain and fear of death, does waterboarding make hardened terrorist-suspects talk? The replacement of the word “torture” with “enhanced interrogation technique” is an extension of politically correct logic: brutal violence practised by the state is made publicly acceptable when language is changed.

  The most obscene defence of the film is the claim that Bigelow rejects cheap moralism and soberly presents the reality of the anti-terrorist struggle, raising difficult questions and thus compelling us to think (plus, some critics add, she “deconstructs” feminine cliches – Maya displays no sentimentality, she is tough and dedicated to her task like men). But with torture, one should not “think”. A parallel with rape imposes itself here: what if a film were to show a brutal rape in the same neutral way, claiming that one should avoid cheap moralism and start to think about rape in all its complexity? Our guts tell us that there is something terribly wrong here; I would like to live in a society where rape is simply considered unacceptable, so that anyone who argues for it appears an eccentric idiot, not in a society where one has to argue against it. The same goes for torture: a sign of ethical progress is the fact that torture is “dogmatically” rejected as repulsive, without any need for argument.

  So what about the “realist” argument: torture has always existed, so is it not better to at least talk publicly about it? This, exactly, is the problem. If torture was always going on, why are those in power now telling us openly about it? There is only one answer: to normalise it, to lower our ethical standards.

  Torture saves lives? Maybe, but for sure it loses souls – and its most obscene justification is to claim that a true hero is ready to forsake his or her soul to save the lives of his or her countrymen. The normalisation of torture in Zero Dark Thirty is a sign of the moral vacuum we are gradually approaching. If there is any doubt about this, try to imagine a major Hollywood film depicting torture in a similar way 20 years ago. It is unthinkable.

 2. Itzulpena gazteleraz

  Zero Dark Thirty regalo de Hollywood al poder estadounidense

  Muchos han señalado que la película de Kathryn Bigelow aprueba la tortura. Pero ¿por qué se ha hecho una película así ahora?

  Slavoj Žižek Viernes 25 de enero 2013

  He aquí cómo, en una carta al diario Los Angeles Times, Kathryn Bigelow ha justificado que la película Dark Zero Thirty muestre métodos de tortura utilizados por los agentes del gobierno para capturar y matar a Osama bin Laden:

  “Aquellos de nosotros que trabajamos en el mundo del arte sabemos que mostrar no es avalar. Si lo fuera, no habría artista capaz de pintar prácticas inhumanas, ningún autor podría escribir acerca de ellas, y no habría cineasta que pudiera profundizar en los temas espinosos de nuestro tiempo.”

  ¿En serio? Uno no tiene por qué ser moralista o ingenuo acerca de las urgencias de la lucha contra los ataques terroristas, para pensar que torturar a un ser humano es en sí mismo algo tan profundamente aplastante que representarlo de forma neutral – es decir, que neutralizar esta dimensión aplastante – no es ya un tipo de respaldo.

  Imagínense un documental que mostrara el Holocausto de manera tranquila y desinteresada como si se tratara de una gran operación logístico-industrial centrada en resolver problemas técnicos (transporte, eliminación de los cadáveres, evitar el pánico entre los prisioneros a ser gaseados). Tal película bien podría encarnar una fascinación profundamente inmoral con su tema, o la neutralidad obscena en la que se basa su estilo bastaría para generar consternación y horror en los espectadores. Y ¿dónde se encuentra Bigelow aquí?

  Sin lugar a dudas, se encuentra en el lado de la normalización de la tortura. Cuando Maya, la heroína de la película, es testigo del denominado waterboarding por primera vez se sorprende un poco, pero rápidamente aprende lo que hace falta, y más tarde en la película chatajea con toda frialdad a un prisionero árabe de alto nivel: “si no hablas con nosotros, te libraremos a Israel”. De hecho, su persecución fanática de Bin Laden le ayuda a neutralizar escrúpulos morales ordinarios. Pero mucho más inquietante es su colega, un agente joven, barbudo de la CIA que domina perfectamente el arte de pasar con soltura de la tortura a la amabilidad una vez que la víctima ya está rota (encendiéndole un cigarillo, intercambiando bromas). Y hay algo profundamente perturbador en cómo, más tarde, se cambia de ser un torturador en pantalones vaqueros a un burócrata bien vestido de Washington. Esto es normalización en su estado más puro y más eficiente – el poco malestar que queda es más acerca de una sensibilidad herida que una cuestión (de) ética, pero el trabajo es el trabajo, algo que se debe hacer y punto. T es de este modo que tal toma de conciencia de la sensibilidad herida del torturador en tanto en cuanto costo humano (principal) de la tortura asegura, a su vez, que la película no sea propaganda barata de derechas – pues la complejidad psicológica se representa de tal modo que la gente liberal puede disfrutar de la película sin sentirse culpable. Esta es la razón por la cual Zero Dark Thirty es mucho peor que 24, donde al menos Jack Bauer se destroza por dentro al final de la serie.

  El debate sobre si el llamado waterboarding es tortura o no debería abandonarse como tontería obvia que es – y sino ¿por qué es si no por causa del dolor y el miedo a la muerte que produce el waterboarding que habla hasta el más endurecido de entre los sodpechosos de terrorismo? La sustitución de la palabra “tortura” por “técnica de interrogatorio mejorado” es una extensión de la lógica de lo políticamente correcto: la violencia brutal practicada por el Estado se hace públicamente aceptable cuando se cambia el language.

  La defensa más obscena de la película es la afirmación de que Bigelow rechaza el moralismo barato y tan sólo presenta sobriamente la realidad de la lucha anti-terrorista, planteando de paso preguntas difíciles que nos obligan a pensar (además, de que algunos críticos añadan que “deconstruye” clichés femeninos puesto que Maya no muestra ningún sentimentalismo y es dura y dedicada a su trabajo como cualquier hombre). Y sin embargo, con la tortura, no hay ni por qué “pensar” y, de hecho, hay un paralelo que se impone aquí y es el la violación: ¿qué pasaría si una película mostrara una violación brutal de la misma manera neutral, alegando que se debe evitar todo moralismo barato y hay que empezar a pensar acerca de la violación en toda su complejidad? Nuestras tripas nos dirían que hay algo aquí que va terriblemente mal, que me gustaría vivir en una sociedad donde la violación se considera simplemente inaceptable, por lo que cualquier persona que abogara por ello aparecciera como un idiota excéntrico, y no en una sociedad donde uno tiene que argumentar en contra de la violación. Pues lo mismo ocurre con la tortura: un signo de progreso ético es el hecho de que la tortura es “dogmáticamente” rechazada como algo repulsivo, sin necesidad de discusión.

  Y entonces, ¿qué pasa con el argumento “realista” de que la tortura ha existido siempre, por lo cual es mejor hablar públicamente sobre ello? Pues que ese es, exactamente, el problema. Si siempre ha babido tortura, ¿por qué es precidsamante ahora que los que están en el poder nos hablan de ello? Sólo hay una respuesta: para normalizarla, para bajar nuestros estándares éticos.

  ¿La tortura salva vidas? Tal vez, pero seguro que pierde almas – y su justificación más obscena es afirmar que un verdadero héroe está dispuesto a renunciar a su alma para salvar las vidas de sus compatriotas. La normalización de la tortura en Zero Dark Thirty es un signo que nos vamos acercando el vacío moral. Si tienen alguna duda sobre ello, traten de imaginar una gran producción de Hollywood que represente la tortura de forma similar hace 20 años. Es impensable.

 3. Astiroago irakurri beharko nuke Zizeken idatzia hobeto erantzuteko, baina ezin eutsi grinari. Nahas masian burura etorritakoak botako ditut eta kitto. Zinema tresna gisa? Nahiko nuke, baina ez dut uste (Benetan hala nahiko banu ere!!). Eta ez diot tortura normalizatzeko, helburu “hobeagoekin” ere berdin berdin, eta nahikoa lan. Hau da, zineman atsekabetzen zaituenak zienema-ataritik hurrengo espaloierako tartean lagunduko dizu… baita kalean errealitate gogorragoarekin topaturik ere! Hura fikzioa zelako? Hau konpondu ezinezko egoeratzat jotzen duzulako? Auskalo. Zer esan nahi du Zizekek? Gure maila etikoa apaldu nahiean egina dela filma zerbaitetarako? Ez dakit ba… Hori onartuko nuke tortura legalizatzeko aurrebaldintza izango balitz, baina jada legalizatua izan badago, adibidez, Israel bezalako estatu demokartiko batean ezta? Asaldadura gehiegi gabe, esango nuke. AEBn ezin da? (Estatu espainiarra zertarako aipatu…) Gauza okerragoak ez ote diren egin… Eta ez noa “zuzenbideko” (legeak) estatua eta estatu “demokratikoa” (zer ote da hori…) zenbateraino identifikatzen diren eztabaidatzera. Nire ustez zaila baita, etikoki puruetan puruena izanik ere, sexu bortxaketa eta tortura berdintzea. Ah bai! giza duintasunaren aurkakoak dira biak berdin berdin. Baina, ah ere bai! Tortura sistema bati zentzua ematen dion amaraunean hobeto txertatzen da (bakoitzak har dezala nahi dituen adibideak, hasi AEBtik eta CCCPraino, tartean bien ala bien klon ezberdinak barne) bortxaketa baino. Gordinago esanda, Gore pelikula batek ez nau debaldeko odol festa baten aurrean indiferenteago bihurtuko… espero dut. Gustora irakurriko nuke ea Zizekek denbora aldagaia nola jorratuko lukeen. Hori aipatzen dut ezen txostenak “klasifikatu” egiten direlako baina, denbora baten ondoren, desklasifikatu eta… ezer ez. Bin Laden ez da aspaldiko kontua, baina pelikula (bertako tortura justifikazioak) ondoren datoz. Horren beharrik bagenuen? Izan ere, jakin bagenekien deabruetan handiena zena eta bera akabatzea betebehar morala(!!) zena. Etorkizunerako jokabideentzat justifikazioa gisa? Horren behar handirik dagoenik ere ez dut uste.
  Kontakizun “neutralei” dagokienez, morbo berezia emango lidakete Holokaustoa operazio industrial-logistiko huts gisa azalduko luketen filmeek. Badakizue, ilustraziotik nazismora badago bide zidorrik ilustratuen eskandalurako. Eta ez, ez dut Bigelowren pelikula ikusteko asmorik. Eta bai, Zizekek debaldeko promozioa egin diola uste dut.

Leave a Reply